ดวงตาตะวัน http://freesky.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=10-04-2010&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=10-04-2010&group=4&gblog=13 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขแห่งชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=10-04-2010&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=10-04-2010&group=4&gblog=13 Sat, 10 Apr 2010 12:42:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=08-10-2009&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=08-10-2009&group=4&gblog=12 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[สุญญตา=ความจริงจากวัดแห่งหนึ่งในเมืองระยอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=08-10-2009&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=08-10-2009&group=4&gblog=12 Thu, 08 Oct 2009 21:42:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=25-08-2009&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=25-08-2009&group=4&gblog=11 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[นิทานสีขาว = นิทานก่อนนอนสอนผู้ใหญ่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=25-08-2009&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=25-08-2009&group=4&gblog=11 Tue, 25 Aug 2009 20:23:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=23-08-2009&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=23-08-2009&group=4&gblog=10 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[ลับแล,แก่งคอย ในเมื่อชีวิตเป็นเพียงมายา สิ่งที่เหลืออยู่จึงเป็นเพียงความว่างที่งดงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=23-08-2009&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=23-08-2009&group=4&gblog=10 Sun, 23 Aug 2009 19:14:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=20-02-2013&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=20-02-2013&group=3&gblog=14 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=20-02-2013&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=20-02-2013&group=3&gblog=14 Wed, 20 Feb 2013 16:48:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=23-08-2012&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=23-08-2012&group=3&gblog=13 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[กฏธรรมชาติ ในนิยาม ของ Facebook]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=23-08-2012&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=23-08-2012&group=3&gblog=13 Thu, 23 Aug 2012 17:37:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=17-03-2011&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=17-03-2011&group=3&gblog=12 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[ข่าวลือ ก็คือข่าวลือ พรุ่งนี้เธอก็รู้ความจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=17-03-2011&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=17-03-2011&group=3&gblog=12 Thu, 17 Mar 2011 21:43:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=10-02-2011&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=10-02-2011&group=3&gblog=11 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมต้องนะโม 3 จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=10-02-2011&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=10-02-2011&group=3&gblog=11 Thu, 10 Feb 2011 21:40:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=04-10-2009&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=04-10-2009&group=3&gblog=10 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[ความจริงของ "ฟ้า" 5 ประการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=04-10-2009&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=04-10-2009&group=3&gblog=10 Sun, 04 Oct 2009 12:13:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=25-09-2010&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=25-09-2010&group=2&gblog=12 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[5 เซ็นติเมตรต่อวินาที ความเร็วที่ดอกพิกุลร่วงจากปาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=25-09-2010&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=25-09-2010&group=2&gblog=12 Sat, 25 Sep 2010 13:25:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=18-06-2006&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=18-06-2006&group=2&gblog=11 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[กลิ่นสีและดินปั้น Honey & clover]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=18-06-2006&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=18-06-2006&group=2&gblog=11 Sun, 18 Jun 2006 13:11:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=28-03-2006&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=28-03-2006&group=2&gblog=10 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[V for vendetta ฤทธิ์มีดสั้นหน้ากากอมยิ้มสีชมพู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=28-03-2006&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=28-03-2006&group=2&gblog=10 Tue, 28 Mar 2006 12:30:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=23-01-2011&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=23-01-2011&group=5&gblog=6 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[วันปี่ใหม่ นอนเขาสก ฟังความเงียบ บนแพในเขื่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=23-01-2011&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=23-01-2011&group=5&gblog=6 Sun, 23 Jan 2011 9:35:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=29-12-2007&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=29-12-2007&group=5&gblog=5 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[หน้าหนาวที่แม่น้ำแซงกาเรีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=29-12-2007&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=29-12-2007&group=5&gblog=5 Sat, 29 Dec 2007 11:59:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=18-04-2007&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=18-04-2007&group=5&gblog=4 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[หน้าร้อนที่เกาะกูด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=18-04-2007&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=18-04-2007&group=5&gblog=4 Wed, 18 Apr 2007 13:07:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=05-04-2007&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=05-04-2007&group=5&gblog=3 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[บ้านของเรา(มือใหม่หัดแต่ง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=05-04-2007&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=05-04-2007&group=5&gblog=3 Thu, 05 Apr 2007 10:59:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=06-11-2005&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=06-11-2005&group=5&gblog=2 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงโปรดใน winamp]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=06-11-2005&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=06-11-2005&group=5&gblog=2 Sun, 06 Nov 2005 16:11:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=14-01-2006&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=14-01-2006&group=5&gblog=1 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงภาพถ่ายของวันวาน ณ หาดเจ้าหลาว จันทบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=14-01-2006&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=14-01-2006&group=5&gblog=1 Sat, 14 Jan 2006 11:59:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=07-12-2007&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=07-12-2007&group=4&gblog=9 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[เก๊าะซารี มิตรภาพและความตาย - ผีเสื้อในสถานีรถไฟ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=07-12-2007&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=07-12-2007&group=4&gblog=9 Fri, 07 Dec 2007 19:23:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=14-10-2007&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=14-10-2007&group=4&gblog=8 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[อีกาสีดำบนหาดทรายขาว - Kafka on the shore]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=14-10-2007&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=14-10-2007&group=4&gblog=8 Sun, 14 Oct 2007 13:32:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=27-03-2007&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=27-03-2007&group=4&gblog=7 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[After the quake ฮิรูกิ มูราคามิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=27-03-2007&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=27-03-2007&group=4&gblog=7 Tue, 27 Mar 2007 13:18:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-07-2005&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-07-2005&group=4&gblog=6 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ทำให้หัวใจเต้นแรง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-07-2005&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-07-2005&group=4&gblog=6 Fri, 22 Jul 2005 10:56:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=20-09-2005&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=20-09-2005&group=4&gblog=5 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[นางไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=20-09-2005&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=20-09-2005&group=4&gblog=5 Tue, 20 Sep 2005 9:37:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=20-09-2005&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=20-09-2005&group=4&gblog=4 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[ลำนำแม่แห่งธรรมชาติ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=20-09-2005&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=20-09-2005&group=4&gblog=4 Tue, 20 Sep 2005 9:36:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=08-11-2005&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=08-11-2005&group=4&gblog=3 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[กระบวนแห่ง ดอกไม้ร่วง โดย พจนาถ พจนาพิทักษ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=08-11-2005&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=08-11-2005&group=4&gblog=3 Tue, 08 Nov 2005 10:38:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=06-11-2005&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=06-11-2005&group=4&gblog=2 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[นักฝันข้างถนน โดย มายา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=06-11-2005&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=06-11-2005&group=4&gblog=2 Sun, 06 Nov 2005 16:37:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=23-05-2006&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=23-05-2006&group=4&gblog=1 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวแตงโม - บางรักสีลม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=23-05-2006&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=23-05-2006&group=4&gblog=1 Tue, 23 May 2006 12:33:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=29-07-2007&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=29-07-2007&group=3&gblog=9 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[(*0*) {oh my buddha}]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=29-07-2007&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=29-07-2007&group=3&gblog=9 Sun, 29 Jul 2007 10:44:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=31-03-2005&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=31-03-2005&group=3&gblog=8 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[สว่างกลางใจ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=31-03-2005&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=31-03-2005&group=3&gblog=8 Thu, 31 Mar 2005 15:00:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=07-04-2005&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=07-04-2005&group=3&gblog=7 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตไม่ว่าง T_T]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=07-04-2005&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=07-04-2005&group=3&gblog=7 Thu, 07 Apr 2005 18:42:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=03-05-2005&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=03-05-2005&group=3&gblog=6 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปไหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=03-05-2005&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=03-05-2005&group=3&gblog=6 Tue, 03 May 2005 12:24:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=02-02-2006&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=02-02-2006&group=3&gblog=5 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[เรือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=02-02-2006&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=02-02-2006&group=3&gblog=5 Thu, 02 Feb 2006 12:59:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=09-10-2006&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=09-10-2006&group=3&gblog=4 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[เห็นไหวๆ คือ พยับแดด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=09-10-2006&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=09-10-2006&group=3&gblog=4 Mon, 09 Oct 2006 10:33:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=29-04-2005&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=29-04-2005&group=3&gblog=3 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[ระหว่างคำ มีความรู้สึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=29-04-2005&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=29-04-2005&group=3&gblog=3 Fri, 29 Apr 2005 15:43:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-04-2005&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-04-2005&group=3&gblog=2 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[เอ้า...รอน้ำลายไหลก่อน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-04-2005&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-04-2005&group=3&gblog=2 Fri, 22 Apr 2005 10:38:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-04-2005&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-04-2005&group=3&gblog=1 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[พอหรือยัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-04-2005&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-04-2005&group=3&gblog=1 Fri, 22 Apr 2005 18:43:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=29-10-2005&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=29-10-2005&group=2&gblog=9 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[Nobody Know - ลูกแมวหลงทาง 4 ตัวในเมืองใหญ่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=29-10-2005&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=29-10-2005&group=2&gblog=9 Sat, 29 Oct 2005 11:22:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=26-04-2005&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=26-04-2005&group=2&gblog=8 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[มังกรหยก 2 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=26-04-2005&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=26-04-2005&group=2&gblog=8 Tue, 26 Apr 2005 10:50:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=29-04-2005&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=29-04-2005&group=2&gblog=7 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=29-04-2005&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=29-04-2005&group=2&gblog=7 Fri, 29 Apr 2005 8:52:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=08-10-2005&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=08-10-2005&group=2&gblog=6 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[Air-ฟ้ากว้างที่แสนเศร้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=08-10-2005&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=08-10-2005&group=2&gblog=6 Sat, 08 Oct 2005 11:58:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-04-2005&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-04-2005&group=2&gblog=5 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[Spirited away]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-04-2005&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-04-2005&group=2&gblog=5 Fri, 22 Apr 2005 11:27:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-04-2005&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-04-2005&group=2&gblog=4 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[Neverending story]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-04-2005&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-04-2005&group=2&gblog=4 Fri, 22 Apr 2005 13:31:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-04-2005&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-04-2005&group=2&gblog=3 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[shrek 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-04-2005&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-04-2005&group=2&gblog=3 Fri, 22 Apr 2005 18:50:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-04-2005&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-04-2005&group=2&gblog=2 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[fellowship of the ring]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-04-2005&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-04-2005&group=2&gblog=2 Fri, 22 Apr 2005 13:35:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-04-2005&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-04-2005&group=2&gblog=1 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[pay it forward]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-04-2005&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=22-04-2005&group=2&gblog=1 Fri, 22 Apr 2005 18:46:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=31-03-2005&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=31-03-2005&group=1&gblog=5 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[นอนฟังนิทาน...ZZZ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=31-03-2005&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=31-03-2005&group=1&gblog=5 Thu, 31 Mar 2005 10:52:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=24-03-2006&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=24-03-2006&group=1&gblog=4 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[ตองไหว ไพรหนาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=24-03-2006&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=24-03-2006&group=1&gblog=4 Fri, 24 Mar 2006 18:04:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=17-09-2006&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=17-09-2006&group=1&gblog=3 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าเผลอ...เพราะโลกนี้มันไม่แน่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=17-09-2006&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=17-09-2006&group=1&gblog=3 Sun, 17 Sep 2006 17:29:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=02-04-2005&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=02-04-2005&group=1&gblog=2 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[เดินเล่นท้ายสวน..._*Y*Y*Y*_]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=02-04-2005&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=02-04-2005&group=1&gblog=2 Sat, 02 Apr 2005 10:58:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=10-04-2005&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=10-04-2005&group=1&gblog=1 http://freesky.bloggang.com/rss <![CDATA[นั่งพักอยู่นอกชาน...^_^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=10-04-2005&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freesky&month=10-04-2005&group=1&gblog=1 Sun, 10 Apr 2005 11:01:08 +0700